Keio Light Music Society Big Band

Saturday, February 6, 2016, at 7:30 pm and 9:30 pm

This is an archived event, not part of the current festival.

The Jazz Gallery
1160 Broadway, 5th Fl
New York, NY

 

Keio Light Music Society:

Hirotoshi Shiraishi- alto & soprano sax
Takeshi Nishikawa - alto sax
Hirotaro Takeuchi - tenor sax & clarinet
Mikiko Motomuro - tenor sax
Ryoma Suzuki - bassoon & bass clarinet
Shun Katayama - flute & piccolo

TRUMPETS/FLUGELHORNS
Kazuki Yasui
Yutaro Suzuki
Nayu Watanabe
Mai Imamura
Ryosuke Minowa

TROMBONES
Shigetaka Ikemoto
Hajime Taguchi
Keisuke Yoshida
Shoko Kitahata


Takahiro Nawashiro - guitar
Maho Suzuki - piano
Shimpei Ogawa - bass

DRUMS/PERCUSSION
Takahiro Sakamoto
Kento Watari

Return to Schedule